ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน Herbal Dents

sda

ขนาดน้ำหนักSJbละ 1000 กรัม
ราคาSJbละ 1000 บาท
จำนวนที่ซื้อ ส่วนลด ราคา SJb ละ
12 - 23 25 % 750 บาท
24 - 35 30 % 700 บาท
36 - 47 40 % 600 บาท
48 - 59 45 % 550 บาท
60 ขึ้นไป 50 % 500 บาท
*หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว
*เงื่อนไขของการเป็นตัวแทนจำหน่าย
1. ตัวแทนจำหน่ายต้องสั่งซื้อครั้งแรกขั้นต่ำในจำนวนไม่น้อยกว่า 2 โหล(หรือ 24 SJb) ขึ้นไป
2. การสั่งซื้อตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ต้องสั่งซื้อขั้นต่ำในจำนวนไม่น้อยกว่า 1 โหล(หรือ 12 SJb