เกี่ยวกับHerbaldents

ยาสีฟัน Herbal Dents เป็นยาสีฟันสมุนไพรสกัดยี่ห้อเดียวที่

มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบสะเดา (Azadirachta Indica (Neem) Leaf Extract) ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 8786(สำหรับชนิดตลับ) และ เลขที่ 8787(สำหรับชนิดหลอด) และ

ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามใบรับแจ้งของ อย. เลขที่ 10-1-5604930 (สำหรับชนิดหลอด) และ เลขที่ 10-1-5607672 (สำหรับชนิดตลับ)

ยาสีฟัน Herbal Dents จึงเป็นยาสีฟันสมุนไพรสกัดที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ทั้งทางด้านคุณภาพและทางด้านความปลอดภัย

ผู้ใช้ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า ยาสีฟัน Herbal Dents เป็น

ยาสีฟันสมุนไพรสกัด  เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรง ได้อย่างแท้จริง
Herbal Extract Toothpaste for Healthy Gums and teeth
 

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8786 (สำหรับชนิดตลับ) และ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8787 (สำหรับชนิดหลอด)


Petty Patent Number : 8786 (Toothpaste cartridge) and
Petty Patent Number : 8787 (Toothpaste tube)


ใบรับแจ้งของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
 ชนิดหลอดเลขที่ : 10-1-5604930 และ
ชนิดตลับเลขที่ : 10-1-5607672



Thailand Food and Drug Administration (FDA) registration number
Toothpaste tube : 10-1-5604930 and
Toothpaste cartridge : 10-1-5607672

       ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัดเฮอร์เบิลเดนท์ส ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติของไทยและอินเดีย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า สามารถปกป้องสุขภาพเหงือกและฟันได้เป็นอย่างดี 
      The Herbal Dents Toothpaste is toothpaste which is made from Thai and Indian natural Herbal which is well-known for it's property that can protect your gums and teeth. 

       ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัดเฮอร์เบิลเดนท์ส จึงเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติที่ทำให้สุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง
       The Herbal Dents Toothpaste is a special unique formula of many natural herbal active ingredients that provide complete and lasting protection to your gums and teeth. 

ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัด “ เฮอร์เบิลเดนท์ส ”
          - อุดมด้วยสมุนไพรเข้มข้นจากธรรมชาติ และกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย สามารถคงคุณค่าสมุนไพรไว้ได้อย่างครบถ้วน 
          - สารสกัดสมุนไพรให้ความสะอาดทั่วทั้งปาก เหงือกกระชับ ฟันแข็งแรง ช่วยลดอาการเสียวฟัน และกลิ่นปากอย่างได้ผล ทำให้ปากสะอาด หอม เย็น สดชื่น มั่นใจได้ตลอดวัน
          - ช่วยขจัดคราบนิโคติน และทาร์ บนผิวฟันเนื่องจากการสูบบุหรี่ และคราบจากการดื่มชาหรือกาแฟ 

“ Herbal Dents ”  Herbal Extract Toothpaste
            -Enriched with natural herbal extracts and manufactured under modernized production process to ensure herbal efficiency to revitalize and care for your gum & teeth.
            - Natural herbal extracts play key roles in making your mouth thoroughly clean and  long lasting freshness while helping to reduce dentine hypersensitivity.
            -Helps to decrease stains of nicotine and tar from smoking and stains of tea or coffee.


วิธีใช้ : - บีบยาสีฟันยาว 1 ใน 10 ของขนแปรงสีฟัน(หรือเท่าเมล็ดถั่วเขียว)
           - ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หรือหลังรับประทานอาหาร

Direction of use : Apply 1/10 of toothbrush (or a green bean size) to clean your teeth and mount twice daily  or after meal.


ส่วนประกอบที่สำคัญ : สารสกัดใบฝรั่ง น้ำมันดอกกานพลู สารสกัดใบสะเดา ว่านหางจระเข้น้ำมันเปปเปอร์มิ้นท์ เมนทอล พิมเสน และการบูร   
Herbal Ingredients : Guava leaf extract, Clove oil,  Azadirachta Indica (Neem) leaf Extract,Aloe Vera Leaf Powder, Peppermint oil, Menthol, Borneol and Camphor



ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร
 
ใบฝรั่ง : มีคุณสมบัติระงับกลิ่นปากและลดการแพ้จากสารเคมี  ทำให้ลมหายใจสดชื่น
 

กานพลู : มีคุณสมบัติฆ่าเชื้ออย่างอ่อน ป้องกันและลดอาการปวดฟัน/เสียวฟัน  มีกลิ่นหอม ให้ความรู้สึกสดชื่น และสะอาด
 
สะเดา : มีคุณสมบัติบำรุงเหงือกและฟัน ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบและฟันผุลดการเสียวฟัน                ป้องกันรำมะนาด  และป้องกันการเกิดคราบฟัน 
 

ว่านหางจระเข้ : มีคุณสมบัติช่วยทำให้ฟันแข็งแรง ป้องกันโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน ป้องกันรำมะนาด รักษาแผลในช่องปากให้หายเร็วขึ้น  รักษาอาการปากเปื่อย ทำให้สุขภาพปากและฟันแข็งแรง
 
น้ำมันเปปเปอร์มิ้นท์ : มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นร่างกายช่วยให้มีความรู้สึก ตื่นตัวและเย็นสดชื่น
 
เมนทอล : มีคุณสมบัติให้ความรู้สึกเย็นสดชื่น และสะอาด
 
พิมเสน : มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาผิวฟัน และขัดฟันให้ขาว
 
การบูร : มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค ช่วยลดอาการเสียวฟัน ระงับกลิ่นปาก และรักษาอาการเหงือกเป็นหนองบวมแดงอักเสบ
 

Herb's property
 
Guava leaf extract : Researchers have confirmed the efficacy of guava leaf extract in treatment of gum disease, tooth ache and diarrhoea. According to them the antibacterial properties in guava leaf are responsible for curative effects. Photochemical analysis of guava show s that it is rich in tannin, henole, triterpenes, flavonoids, essential oil, lectins, vitamins, fiber and fatty acids.
Leaves are chewed to relieve toothache and cure bleeding gums and unhealthy breath. Guava leaf extract is gargled to alleviate mouth sores and inflamed or bleeding gum.  The paste of tender leaves of guava is also employed as natural tooth paste. The bark and leaf extracts of guava have shown to heal in vitro toxic action against numerous bacterial.

                Read more :  http://www.bushdoctorsblog.com/2013/02/the-benefits-of-guava-leaf-extract_1.html
                                   http://www.guavaleafextract.com

 
Clove oil : Clove oil is the essential liquid extract from the clove herb. In alternative medicine, clove oil is used alone and in combination with other oils, herbs and medicines to treat a range of health conditions and minor ailments. Eugenol, the most prominent active chemical found in clove oil, has antifungal and anticeptic properties, making it an excellent alternative treatment for cuts, scrapes and other skin conditions.


Uses for Clove Oil : Clove oil is a very active essential oil, and its intensity makes it good for many uses outside the kitchen as well as in it. It is known to be helpful in relieving toothache and dental infection, as well as for killing some parasites, bacteria, viruses and fungi. It has a warm, cinnamonlike smell and taste, but some people are allergic to clove oil. It is approved generally for food use in the United States, but should not be given in large amounts to people with kidney or liver disorders, young children, or pregnant or nursing women.
 

Dental Use : Rub clove oil on painful teeth and gums, diluted with vegetable or olive oil. It can be added to toothpastes and tooth powders, since it kills infection as well as numbing pain. Clove oil acts as a mild anti-inflammatory as well, reducing swelling along with pain. According to the National Institutes of Health, clove oil is as effective as over-the-counter benzocaine for dental pain.
              Read more : http://www.ehow.com/list_7461714_clove-oil-treatments.html#ixzz2Lsk9DGvd 
                                
http://www.ehow.com/about_5370364_uses-clove-oil.html#ixzz2LsrAQaZ9
                                http://www.organicfacts.net/organic-oils/natural-essential-oils/health-benefits-of-clove-oil.html

 
Azadirachta Indica (Neem) leaf Extract : Antimicrobial activity in leaf extract of neem (Azadirachta indica) against human pathogenic bacteria. E.coli,Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa , Salmonella typhimurium, Bacillus pumilus. Antimicrobial activities of alcoholic extracts of neem leaves were used.
The Neem leaf extract is used to treat fever and the powdered root bark is applied to a toothache.

               
Uses of Neem :
Dental Care : Neem twigs contain antiseptic ingredients necessary for dental hygiene. Neem powder is also used to brush teeth and massage gums. Neem extracts prevent tooth decay and periodontal disease.
              
Antiseptic :
The seeds and leaves contain compounds with demonstrated antiseptic, antiviral, and antifungal activity. Neem has anti-inflammatory, hypotensive, and anti-ulcer effects. Neem leaves contain an ingredient that disrupts the fungi that produce aflatoxin on moldy peanuts, corn, and other foods-it leaves the fungi alive, but switches off their ability to produce aflatoxin, the most powerful carcinogen known.

                Read more : http://store.blackherbals.com
                                 http://www.scienceandnature.org/IJSN_Vol3(1)M2012/IJSN-VOL3(1)-19.pdf

 
Aloe Vera Leaf Powder : Aloe vera is a wonder plant with numerous health benefits. It acts as a natural fighter against all sorts of infection, an efficient anti-oxidant, helps in treating all digestion related problems, heartburn, arthritis, stress, diabetes, rheumatic pain, asthma, cancer and AIDS. It also acts as a laxative, beauty enhancer and has an effect on lowering blood sugar levels in diabetics. When taken internally works on congestion, intestinal worms, indigestion, stomach ulcers, colitis, hemorrhoids, liver problems such as cirrhosis and hepatitis, kidney infections, urinary tract infections, prostate problems and acts as a general detoxifier. Aloe has been proved to be a plant of amazing medicinal properties by researchers. The medicinal value of the plant is in its gel like pulp obtained by peeling its leaves which has been recognized since centuries. Its juice has cooling properties, is anabolic in action, a fighter of ‘pitta’, storehouse of phytochemicals and guards against fever, skin diseases, burns, ulcers, boils eruptions etc.
Hence there is no wonder in considering Aloe vera as the ‘Wonder plant’. It’s uses are multiple -from being an antiseptic, anti-inflammatory agent ,a curing agent for heart problems, helps in relieving the symptoms of severe illnesses like cancer and diabetes, being a beauty enhancer and improves health. This Ancient Indian herb has been known from centuries for its unique medicinal properties, but now it has been rediscovered, recognized and is benefiting the people. The active ingredients hidden in its succulent leaves have the power to soothe
human life and health in a myriad ways. Aloe vera is undoubtedly, the nature’s gift to humanity and it remains for us to introduce it to ourselves and thank the nature for its never-ending gift.
           
 Read more :  http://interesjournals.org/IRJPS/Pdf/2012/March/Nandal%20and%20Bhardwaj.pdf
 
Pepermint Oil : The health benefits of peppermint oil include its ability to treat indigestion, respiratory problems, headache, nausea, fever, stomach and bowel spasms and pain. Due to the presence of menthol, menthone and menthyl esters, peppermint and peppermint oil find wide applications in manufacture of soap, shampoo, cigarette, toothpaste, chewing gum, tea and ice cream.

Dental care : Peppermint oil, due to its antiseptic properties, is useful for dental care. It removes bad breath and helps teeth and gums deal with germs. No wonder, it is added in numerous toothpastes. It is also useful for treating toothaches.
             Read more : http://www.organicfacts.net/organic-oils/natural-essential-oils/health-benefits-of-peppermint-oil.html
 
Menthol : Menthol is a naturally occurring constituent of the volatile oil found in the Mint family of plants. It is Menthol that gives Peppermint tea its distinctive taste and aroma.
Menthol feels cool to touch. The volatility of Menthol allows it to be absorbed readily into the skin. Within the skin are nerve receptors which sense coldness. It is these that Menthol activates to produce the sensation of cold without the actuality. In the event of minor burns, or minor inflammation, Menthol relieves the sensation of heat which contributes to pain.
Menthol also increases the local blood supply to the skin. By doing so it enables the absorption of other ingredients in a topical formulation. This is why Menthol is often added to creams, gels and other preparations.
Menthol is also able to contribute to reducing pain due to inflammation. It is of particular value in muscle or tendon strains and many occurrences of backache. Menthol has also been used successfully to relieve the pain of arthritis.
Menthol has the virtue of being very safe to use. As long as the quantities used in a product are within Health Canada or FDA guidelines, less than 1%, which is quite enough to bring relief, there should be no problems, only benefits. Where so many pain relief products are causing concern to the public this is important

             Read more : http://www.tpr20.com/menthol        

              
Borneol : Although borneol is not an herb per se, it is nevertheless a common ingredient in many traditional Chinese herbal formulas.Borneol is actually a compound derived from dryobalanops aromitaca, a tree that belongs to the teak family.
The compound is formed by tapping the trunk of the tree, then cooling the substance and allowing it to harden into a clear crystalline substance.Although some borneol is still made by tapping trees, the vast majority of it is created synthetically from turpentine oil or camphor.The compound is ground down into a fine powder before it can be used medicinally.
Borneol has a wide range of uses.It aids the digestive system by stimulating the production of gastric juices; tones the heart and improves circulation; treats bronchitis, coughs and colds; can relieve pain caused by rheumatic diseases and sprains; reduces swelling; relives stress; and can be used as a tonic to promote relaxation and reduce exhaustion.In some parts of the world, it is even used as an insect repellant.
In traditional Chinese medicine, borneol has an acrid, bitter taste and cool properties.It is associated with the Heart, Lung, Liver and Spleen meridians.

           Read more : http://www.acupuncturetoday.com/herbcentral/borneol.php  
                             http://www.itmonline.org/arts/borneol.htm   

              
Camphor : Camphor has a strong, penetrating, fragrant odour, a bitter, pungent taste, and is slightly cold to the touch like menthol leaves; locally it is an irritant, numbs the peripheral sensory nerves, and is slightly antiseptic.
It is used in medicine internally for its calming influence in hysteria, nervousness and neuralgia, and for serious diarrhoea, and externally as a counter-irritant in rheumatisms, sprains bronchitis, and in inflammatory conditions and in all inflammatory complaints.
It is one of the best bactericides, very useful in ailments like cholera, hysteria, excessive thirst, and burning sensation and is used in disorders of the skin also.
It prevent dental caries and relieves toothache.
It can reactivate subdue swelling and kill pain.

           Read more : http://www.herbal-supplements-for-you.com/herbs/camphor.htm
                             http://www.e2121.com/herb_db/viewherb.php3?viewid=512&setlang
                             http://food.sify.com/articles/Spiritual_and_Physical_Healing_with_Camphor-223965
                             http://www.buzzle.com/articles/camphor-uses.html
                             http://botanical.com/botanical/mgmh/c/campho13.html
                             http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-709-CAMPHOR.aspx?activeIngredientId=709&activeIngredientName=CAMPHOR