การสั่งซื้อของพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โปรดกรุณาสั่งซื้อผ่าน call center
ทางโทรศัพท์หมายเลข  089-447-2010
หรือผ่านทาง Email : herbaldents@gmail.com
 
หรือติดต่อสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายยาสีฟัน Herbal  Dents  ใกล้บ้านท่าน
โดยสอบถามรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านท่าน ได้ที่ call center